EFEKTIVNÍ HR PROCESY 

Nabízíme široké portfolio služeb z oblasti HR, určené jak menším a středním podnikům, které s implementací personální politiky začínají nebo ji chtějí zkvalitnit, tak i velkým firmám a korporacím, kde je práce s lidskými zdroji a rozvojem lidského kapitálu nedílnou součástí každodenního života.

Zaměřujeme se zejména na současné trendy zjednodušování procesů a jejich zefektivnění. Klademe důraz na správný výběr a identifikaci personálních nástrojů pro danou společnost, jejich vhodné použití a načasování. To vše v souladu s firemní strategií a platnou legislativou.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Potřebujete pomoci s nastavením HR procesů?

HR AUDIT

Nefunguje Vám jedna oblast ve Vašem HR nebo se potýkáte s různými problémy napříč procesy? Potřebujete najít konkrétní příčinu a efektivně situaci zlepšit?

Nabízíme celkovou hloubkovou analýzu HR oblastí, procesů, systémů a pracovněprávní dokumentace. Zaměříme se s Vámi na vybrané HR oblasti, které přinesou detailní pohled a návrhy, jak je možné je změnit. Vnímáme souvislosti a příčiny.

 

naši klienti, naše reference

Přidejte se do naší zahrady spokojených zákazníků.

ODMĚŇOVÁNÍ & BENEFITY

Jsou zaměstnanci placeni stejně, ačkoliv jsou v jejich výkonech rozdíly?

Motivujete dostatečně své obchodníky?

Máte nastavené spravedlivé a transparentní odměňování? 

Bez ohledu na velikost společnosti nebo rozpočtu Vám pomůžeme vytvořit jasnou strategii odměňování šitou na míru Vašim podmínkám. Ujistíme Vás, že máte správné lidi na svých pozicích, kterým náleží optimální odměna. Porovnáme mzdy Vašich zaměstnanců s konkurencí.

Provedeme audit Vašich zaměstnaneckých benefitů a identifikujeme nejvhodnější benefity jak pro Vaše lidi, tak pro Vaši společnost.

 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vyzkoušejte aplikaci, online řešení na hodnocení zaměstnanců podle kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) nebo jiných kritérií.

KOMPETENCE

Dokáží zaměstnanci ve společnosti dělat svou práci dobře?

Společnosti i jednotliví manažeři mají ve zvyku hledat stále stejné typy kolegů. Je důležité pochopit silné a slabé stránky zaměstnanců, zaměstnávat je na správných místech, identifikovat talenty a dokázat inspirovat a pomoci růst budoucím hvězdám.

Nastavením kompetencí ve Vaší společnosti Vám pomůžeme rozvíjet zaměstnance a najít ty nejlepší do svých rolí, nejen nejlepšího kandidáta na papíře.