Program určený pro malé, střední i velké podniky, které chtějí nejen zlepšit zdravotní stav svých zaměstnanců, ale i zefektivnit práci s lidským potenciálem a vyhnout se zbytečným finančním ztrátám, které vzniknou při čerpání pracovní neschopnosti zaměstnanců. Současně je program zaměřen na posílení firemní kultury, ucelení roztříštěnosti firemních benefitů v oblasti zdraví a zlepšení jejich interní i externí komunikace – výsledkem je vybudování silného a atraktivního brandu „Zdravé firmy“.

Chcete mít Zdravou firmu?

Chcete se přidat ke Zdravým firmám, které ctí Memorandum a jeho zásady?

Unikátní konference o Zdravých firmách

 

Corporate Health Day je konference, která sdílí a propaguje myšlenku projektu Zdravá firma. Cílem je zaměřit pozornost lídrů firem nejenom na finanční výsledky, ale rovněž na mentální a fyzické zdraví zaměstnanců, zdravé pracovní prostředí i sociální dopad pozitivních změn ve firmách, neboť to vše je nerozlučně propojeno.

Zároveň chceme sdílet nejnovější trendy a zkušenosti s moderními nástroji, které přináší digitální věk do všech oblastí fungování firem.